Lesmethode 

Bij Equestrian Advice geloven we dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. In de paardensport zijn er dan ook net zoveel meningen als er beoefenaars zijn. Equestrian Advice is van mening dat er niet zozeer ‘foute’ methodes zijn alswel methodes die niet passen of onjuist uitgevoerd worden. 

Niet alleen zijn er veel verschillende typen ruiters/amazones, maar ook verschillende typen/karakters van paarden. Een combinatie van deze twee moet dan ook goed voor ogen hebben wát er precies verwacht wordt van hun prestaties: wil je lekker ontspannen door het bos rijden en goede controle behouden of juist een absolute top proef neer zetten ter beoordeling van een jury?